Læs casen om hvordan LetDialog bruges i Ringkøbing Skjern Kommunes Projekt Plus og tilmeld dig webinaret om succesfuld implementering!